TEL: +662 129 3500-3
     

ยุโรปตะวันออก (เยอรมัน - ออสเตรีย) โดย การบินไทย

 

กำหนดการเดินทาง 

 

25-31 ก.ค. / 10-16 ต.ค. / 22-28 ต.ค.2561

 

มิวนิค นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคารและเป็นเมืองทีใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเยอรมัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นทีตั้งของมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ทีสุดในประเทศ


โฮเฮนชวานเกา เมืองที่ตั้งอยู่ในเขตแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย เป็นเมืองเก่ามาตั้งแต่ครั้งจักรวรรดิโรมันและเป็นที่ตั้งของปราสาทของกษัตริย์บาวาเรียและยังแวดล้อมไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ ที่ตั้งของปราสาทนอยชวานสไตน์ซึงอยู่บนเนินเขาสูงทีสร้างจากบัญชาของกษัตริย์ลุดวิคที่2และยังเป็นปราสาทต้นแบบที่วอลท์ดีสนีย์ได้นำมาสร้างเป็นปราสาทในภาพยนตร์การ์ตูนและเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทดิสนีย์


อินน์สบรูค เมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยวดังแห่งแคว้นทิโรล โอบล้อมด้วยเทือกเขาสูงงดงาม บนที่ราบลุ่มแม่น้ำอินส์ ท่ามกลางของหุบเขาของเทือกเขาแอลป์และยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านเป็นศูนย์กลางของการแข่งขันกีฬาฤดูหนาว ทั้งยังเคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฤดูหนาวหลายครั้ง


เบิร์ชเทชการเด้น เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญติดอันดับ 7 ใน 8 ของเส้นทางท่องเที่ยวของประเทศเยอรมันหรือเส้นทาง The Alpine Road และในอดีตเคยเป็นเมืองที่ร่ำรวยด้วยเหมืองเกลือ ซึ่งเริ่มทำการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1517ปัจจุบันกลายเป็น สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม


ทะเลสาบโคนิกซี ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นทะเลสาบกษัตริย์ ซึงเป็นทะเลสาบในหุบเขา อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของแคว้นบาวาเรีย มีทัศนียภาพสวยงามจนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก อีกทั้งยังเป็น
ทะเลสาบที่ถือว่าลึกทีสุด น้ำใสทีสุด และสะอาดทีสุดในเยอรมนี


ซาลสเบิร์ก เมืองแห่งศิลปินเพลงและสถานทีถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลกอย่าง The Sound of Music ที่โด่งดัง รวมถึงยังเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อคและได้รับการขึ้น ทะเบียนเป็นมรดกโลก


ฮอลสตัท เมืองมรดกโลกทีเก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า4,000 ปี และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นทีหลงใหลของนักเดินทางมากมาย


เวียนนา เมืองหลวงแสนงามของประเทศออสเตรีย อดีตอาณาจักใหญ่ที่มีเสน่ห์ทั้งทางด้านศิลปะ ดนตรีและธรรมชาติที่งดงาม และมีพระราชวังที่มีความงดงามทีสุด

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ทำการจอง:

 

 

  :  @aatravelservice 

                                

                               รายละเอียดเพิ่มเติมAA TRAVEL SERVICE CO., LTD.

128 PAYATAI PLAZA BUILDING, 12th FL., ROOM NO.128/130, PHAYATHAI ROAD, TUNGPHAYATHAI,
RAJTHEVEE, BANGKOK 10400 THAILAND

TEL:+6621293500-3 FAX:+6621293505

LICENSE NO. TAT 11/3316

ABOUT SERVICE

> TICKET
> HOTEL
> PACKAGES
> CRUISES
> VISA
> TRAVEL INSURANCE


> INTERNET ROAMING
> GOLF PACKAGES IN THAILAND
> JR RAIL PASS
> VAN RENTAL
> INCENTIVE GROUP/MICE
SIGHTSEEING GALLERY CONTACT

© AA TRAVEL SERVICE CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED