TEL: +662 129 3500-3
     

KYUSHU FLOWERS BY TG

KYUSHU FLOWERS BY TG

5 วัน 3 คืน

 

ท่านสามารถซื้อทัวร์เสริม

เพื่อไปดูดอกวิสทีเรียที่สวนคาวาชิฟูจิได้

**รับจำนวนจำกัด**

 

 

กำหนดการเดินทาง

1 - 5 พฤษภาคม 2561

 

 

ราคา 40,900.- บาท / ท่าน

 

 

วันที่1

-   พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ

 

 

วันที่2

-   ออกเดินทางสู่สนามบินฟุคุโอกะ เกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น 

-   เดินทางถึงสนามบินฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น 

        -   ชมศาลเจ้าดาไซฟุ

    -   เดินทางสู่ เมืองโออิตะ

        -   สวนดอกไม้คุจู

 

 

วันที่3

    -   เดินทางสู่ จิโกขุเมกุริ

    -   เดินทางสู่ หมู่บ้านยุฟุอิน

    -   เดินทางสู่ ทะเลสาบคินริน 

    -   เดินทางกลับสู่ เมืองฟุคุโอกะ

    -   ช้อปปิ้งที่ ย่านเท็นจิน

 

 

วันที่4

-   อิสระท่องเที่ยวเมืองฟุคุโอกะด้วยตัวท่านเอง 

 

 

วันที่5

-   สนามบินฟุคุโอกะ >> สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ทำการจอง:

 

โทร        : 02-129-3500     (จ.-ศ. 08.30-17.30 / ส. 08.30-12.00)

Official Line    

 

  :  @aatravelservice  (ใส่ @ ด้านหน้า)

                                

                               

 

E-MAIL  

       :    sales@aatravelservice.com 

          aatravelservice@hotmail.comรายละเอียดเพิ่มเติมAA TRAVEL SERVICE CO., LTD.

128 PAYATAI PLAZA BUILDING, 12th FL., ROOM NO.128/130, PHAYATHAI ROAD, TUNGPHAYATHAI,
RAJTHEVEE, BANGKOK 10400 THAILAND

TEL:+6621293500-3 FAX:+6621293505

LICENSE NO. TAT 11/3316

ABOUT SERVICE

> TICKET
> HOTEL
> PACKAGES
> CRUISES
> VISA
> TRAVEL INSURANCE


> INTERNET ROAMING
> GOLF PACKAGES IN THAILAND
> JR RAIL PASS
> VAN RENTAL
> INCENTIVE GROUP/MICE
SIGHTSEEING GALLERY CONTACT

© AA TRAVEL SERVICE CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED