TEL: +662 129 3500-3
     

World Heritage By EVA Air

        World Heritage 

      เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม 7 วัน

บินตรง!!..โดยสายการบินอีวีเอแอร์(BR)

 

 

กำหนดการเดินทาง

9-15 มิ.ย. 2561

 

 

อัมสเตอร์ดัม เมืองหลวงแสนงามของประเทศเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์ อดีตอาณาจักรใหญ่ในด้านการค้าทางทะเล และยังเป็นประเทศที่เป็นที่ตั้งของศาลโลกอีกด้วย ชมธรรมชาติที่งดงามและเมืองใหญ่ที่สวยงาม

 

หมู่บ้านกีธรูน์ หมู่บ้านเล็กๆ ที่มีความน่ารักและมีเสน่ห์ ออกแบบตกแต่งในแบบตะวันตกที่อบอุ่นมีคลองขนาดเล็กไหลผ่าน เกิดเป็นทัศนียภาพงดงาม ได้รับการขนานนามว่าเป็นเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์

 

ร็อตเตอร์ดัม เมืองท่าหลักและเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเนเธอร์แลนด์ตั้งอย่รูมิฝั่งแม่น้ำมาสเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

 

ซานสคันส์ หมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์ หมู่บ้านอนุรักษ์กังหันลมเก่าแก่ ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ โดยหมู่บ้าน แห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ของกังหันลมเอาไว้เป็นอย่างดี

 

เดลฟ์ เมืองที่มีความสวยงามและสำคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากเมืองนี้ในช่วงปี1572-1584 เคยเป็นที่พำนักของเจ้าชายวิลเลี่ยมส์แห่งออเรนจ์ พระบิดาแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ พระองค์ใช้เมืองเดลฟท์เป็นที่บัญชาการต่อสู้กับสเปน

 

บรัสเซล นครหลวงแห่งประเทศเบลเยี่ยม ชมเมืองที่งดงามและสัญลักษณ์ของหนูน้อยมานิคินพิส ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 

 

บรูจจ์ เมืองใหญ่ที่สุดและเป็นเมืองหลวงของจังหวัดฟลานเดอร์ตะวันตกและได้รับการประกาศกับยูเนสโกให้เป็น มรดกโลก ในปี ค.ศ. 2000

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ทำการจอง:

 

 

  :  @aatravelservice  (ใส่ @ ด้านหน้า)

                                

                               

 

 รายละเอียดเพิ่มเติมAA TRAVEL SERVICE CO., LTD.

128 PAYATAI PLAZA BUILDING, 12th FL., ROOM NO.128/130, PHAYATHAI ROAD, TUNGPHAYATHAI,
RAJTHEVEE, BANGKOK 10400 THAILAND

TEL:+6621293500-3 FAX:+6621293505

LICENSE NO. TAT 11/3316

ABOUT SERVICE

> TICKET
> HOTEL
> PACKAGES
> CRUISES
> VISA
> TRAVEL INSURANCE


> INTERNET ROAMING
> GOLF PACKAGES IN THAILAND
> JR RAIL PASS
> VAN RENTAL
> INCENTIVE GROUP/MICE
SIGHTSEEING GALLERY CONTACT

© AA TRAVEL SERVICE CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED